Kontrakt om kjøp av virtuelt solkraftverk

Kraftkjøpsavtale

Kjøp av virtuelt solkraftverk
mellom:
Respondo AS
med forretningskontor i Kongsvinger, Norge
[leverandør fornybar energi] ("Selger"); og

[kjøper av fornybar energi] ("Kjøper")
(referert til i fellesskap som "Parter" og individuelt som en "Part")
på datoen 30. november 2021 ("Signaturdato"), hvor de kommersielle vilkårene for denne individuelle kraftkjøpsavtalen er angitt nedenfor.

1. OPPSETT OG SAMLET LEVERINGSPERIODE
1.1 Grunnlaget for denne avtalen skal være:
[ x ] Fysisk oppgjør av elektrisitet ("Fysisk oppgjør"); eller
[ ] Økonomisk oppgjør av elektrisitet ("Finansielt oppgjør")

1.2 Den totale leveringsperioden skal være:
Perioden som starter 1. desember 2021 kl. 00.00 CET og utløper ved oppsigelse eller utløp av denne avtalen i samsvar med dens vilkår

2. ELEKTRISITET
2.1 Kontraktsmengde: "Kontraktmengden" av elektrisitet skal være:
En avtalt del av den målte ytelsen til anlegget for den totale forsyningsperioden, som følger: det målte timevolumet av elektrisitet produsert med 1 (én) kW kapasitet som er reservert for kjøperen.
("Avtalt del av målt effekt");

2.2 Priser: "Elektrisitetskontraktsprisen" skal være:
I tilfelle av fysisk oppgjør: Som følger:

"Leveransen": Den timelige rapporterte Day-Ahead-Price (daglig spotpris for hver av dagens timer) som avgjort på den spanske kraftbørsen OMIE)
; og
"Beregningsperioden": 1. desember 2021 kl. 00.00 CET til 30. november 2031 eller ved tidlig oppsigelsesdato.

3. SERTIFIKAT (opprinnelsesgarantier):
3.1 Sertifikater: Et "sertifikat" skal være:
et "EECS-sertifikat", hvor 1 EECS-sertifikat = 1 MWh

3.2 Priser: "Sertifikatkontraktsprisen" skal være:
Null (0), hvorved prisen er inkludert i Elkontraktsprisen

4. GENERELLE BESTEMMELSER
"Fasilitet": Navn på kraftverk
Anleggsgenereringstype: Solar PV
"Kapasitet": N/A
Fysisk adresse til nettstedet: N/A
"Leveringspunkt": N/A
Plassering av måleenhet: N/A
"Nettverksoperatør": N/A
"Transmisjonssystemoperatør": N/A
"Balanserende ansvarlig part":
Hvor leveringspunktet er på nettverket eller innenfor kjøpers eiendom:
en tredjepart nominert av selgeren, slik part er:
N/A ,
skal være balanseansvarlig frem til leveringspunktet, og

en tredjepart utpekt av kjøperen, slik part er:
N/A ,
skal være balanseansvarlig fra leveringspunktet

«Balanseringskostnader»: Balanseringskostnader er inkludert i avtalt strømpris.

5. UTLØPSDATO Utløpsdatoen er: 30. november 2031 med mindre den sies opp i henhold til oppsigelsesklausul om tidlig oppsigelse

6. OPPSIGELSESBELØP Der kjøperen er den avsluttende parten, skal følgende gjelde for kjøperen:
Mark-to-Market termineringsbeløp;

7. OPPSIGELSESBETALING Selger skal senest 15 dager etter utløpet av en regnskapsmåned overføre kontantinntekten fra strømsalget til Kjøpers bankkonto, fratrukket eventuelle avtalte ekspedisjonsgebyrer.

8. STANDARDRENTE Renten skal være [spesifiser indeks, f.eks. én måned EURIBOR] rente for 11:00 CET på
Forfallsdato, pluss ______________________ prosent (___ %) per år

9. NORSK LOV Denne avtalen skal tolkes og reguleres av norsk lov,

10. MERKNADER OG KOMMUNIKASJON
(a) TIL SELGER:
Varsler og korrespondanse
Adresse:
Telefon nei:
Faks nr:
Merk følgende:
detaljer om bankkonto
(b) TIL KJØPER:
Varsler og korrespondanse
Adresse:
Telefon nei:
Faks nr:
Merk følgende:
detaljer om bankkonto

[SELGER] [KJØPER]
[Navn på underskriver/er] [Navn på underskriver/er]
[Tittel på underskriver/er] [Tittel på underskriver/er]

Om kontrakten

Kontrakten er mellom Respondo AS som selger på vegne av en eier av et kraftverk.

Totalsum:
    Til kassen
    (0)