Send oss en e-post dersom du har spørsmål du ikke får svar på her.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg få dokumentasjon på CO2-utslippsreduksjonen?

Du vil hver dag få tilsendt på mail og tekstmelding en bekreftelse på reduksjon i CO2 utslipp for siste 24 timer beregnet ut fra faktisk kraftproduksjon. Du vil også få tilgang til data på Respondos webside.

Hvordan kan jeg få dokumentasjon på hvor mye strøm som produseres i mitt virtuelle kraftverk?

Hver dag sender Respondo utskrift fra måleren på kraftverket som viser hvor mye strøm som produseres time for time.

Hvordan holder jeg oversikt over hvor mye jeg tjener på kraftsalget?

Du vil motta data hver dag om markedsprisene på kraft som du selger hver time. Data kommer fra den offisielle kraftbørsen hvor Respondo selger kraften på vegne av deg. Inntektene fra salget overføres til din konto hver måned.

Hvordan er min personlige informasjon beskyttet?

Respondo trenger bare kontaktadresse som informasjon om navn og adresse og telefon og mail, i tillegg til din bankkonto hvor vi skal overføre salgsinntektene hver måned. Respondo sender ikke disse opplysningen til andre.

Hva skjer i tilfelle IT-systemet bryter sammen?

Respondo har egne beskyttede system og hvor alle kontrakter oppbevares også i fysisk arkiv. Handelen skjer på den offisielle kraftbørsen, som har egne systemer for å drive hele det fysiske strømnettet.

Hvordan er investeringen min beskyttet mot konkurs?

Dersom kraftverket hvor du kjøper strømmen skulle innstille virksomheten, vil du ikke lenger få levert strøm som du kan selge. Som kjøper med kraftproduksjon til gode, vil restbeløpet som står igjen i kontrakten bli et krav i boet. For å unngå slike tap inngår Respondo kun avtaler med store produsenter. Deler av det innbetalte beløpet for det virtuelle kraftverket vil også stå på sperret konto og beskyttet mot konkurs.

Er investeringen min beskyttet av lover og forskrifter fra finansmyndigheter?

Kjøp og salg av fysisk strøm er ikke omfattet av finanslovene, men krever at den som produserer og håndterer strømmen for deg har konsesjon for å drive kraftverk og selge strøm, dvs være såkalt Balanseansvarlig. Du trenger ikke å ha en slik konsesjon selv.

Totalsum:
    Til kassen
    (0)