Etabler ditt eget virtuelle solkraftverk

Respondo åpner en verden av investeringer i fornybar energi

Invester i ditt eget solkraftverk

og du vil motta dokumentert bevis på redusert karbonavtrykk

og du vil motta månedlig inntekt fra investeringen

Respondo har den enkle løsningen for deg som ønsker å delta direkte i overgangen til en grønnere og mer bærekraftig verden

Vennligst merk:
Denne nettsiden er en pilot og ikke åpen for offentlig bruk. Respondo har som mål å være åpen for publikum i første kvartal 2022.

 

Hva er et virtuelt solkraftverk?

Et virtuelt kraftverk er en avtale som brukes ofte i det profesjonelle strømmarkedet og er nå tilgjengelig for publikum for første gang. Du vil eie et såkalt Solar Virtual Power Plant.

Siden solen i Spania kan generere strøm i opptil 2000 timer hvert år, gir dette deg opptil 2000 kWh hvert år du kan selge til markedet.

Du vil kjøpe det virtuelle anlegget til markedspris for kraftverk og også selge kraften på strømmarkedet, akkurat som enhver annen eier av solkraftverk.

Som kjøper og investor i en slik avtale selger du solkraften til markedspris og får inntektene hver måned.

Du vil også motta grønne opprinnelsessertifikater som dokumenterer at du er eier av grønn energi og dermed reduserer karbonfotavtrykket ditt. Reduksjonen av CO2-utslipp er også beregnet og dokumentert.

Fakta om kraftkontrakten


Prosjektoppstart 1. desember 2021 – 1kW solenergi om 10 år, med årlig oppsigelsesmulighet etter femte år.


Investeringsforslaget er basert på energiomstilling og karbonnøytralitet innen 2050 og forventet verdiøkning på fornybar energi

Rapportering i realtid

Respondo vil på daglig basis utarbeide og formidle faktiske tall for kraftproduksjon, inntekter fra salg av kraft og dokumentasjon på reduksjon av CO2-utslipp.

Totalsum:
    Til kassen
    (0)